Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Tận mắt Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam

Đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển là lữ đoàn 679 làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trực thuộc Vùng 1 Hải quân.

Song song với việc duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực theo quy định, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến lâu dài, còn tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao theo Chỉ thị của Tư lệnh Vùng.


Vị trí huấn luyện đang đươc co động ra
.
Hình ảnh Thực hành trên xe nạp đạn tên lửa.
Bệ phóng tên lửa vào vị trí thực hành nạp đạn.
Chuẩn bị nạp đạn.
Kíp chiến đấu được phân nhiệm vụ.
Trắc thủ tên lửa cơ động vào vị trí.
Kíp chiến đấu tiến hành kiểm tra tên lửa sau khi nạp đạn.Luôn trong tình trạng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
Sau giờ huấn luyện phải kiểm tra bảo dưỡng khí tài.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét