Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

'Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh'

Mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình... Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được - Thủ tướng nói.

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã tiếp xúc với cử tri huyện An Lão, báo cáo kết quả kỳ họp QH.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cử tri huyện An Lão. Ảnh: VGP
Các cử tri đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến nguồn lực thực hiện chương trình nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho người người lao động nông thôn; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hàng nông sản, thủy sản, hoa quả; vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên quan đến quỹ đất nông nghiệp và việc làm của người nông dân; vấn đề bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là chủ quyền trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thay mặt đoàn ĐBQH Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của cử tri với những vấn đề lớn của đất nước cũng như những vấn đề sát sườn đến cuộc sống, việc làm, thu nhập của người dân.

Thủ tướng cho biết, năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả về kinh tế, xã hội, bảo đảm độc lập, chủ quyền biển đảo của đất nước cũng như hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

Những khó khăn, thách thức đó không chỉ đe dọa đến hòa bình, ổn định mà còn đến cả nỗ lực phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của TƯ Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các mặt.

Bên cạnh giữ vững được ổn kinh tế vĩ mô được, kiểm soát được lạm phát, đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 5,9%, bảo đảm được an sinh xã hội. Trong năm 2014, đất nước ta cũng giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết năm 2015, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục tăng cường ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt và căn cơ hơn. Tạo mọi thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,2%.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thực hiện 3 đột phát chiến lược, bao gồm hoàn thiện luật pháp, cơ chế, thể chế, chính sách; dành nguồn lực cho đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực... Bên cạnh đó sẽ tiếp tục tập chung chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Không thể vì lý do thủ tục hành chính mà môi trường kinh doanh của Việt Nam thấp hơn các nước ASEAN. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được điều này” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ tiếp tục đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội tốt hơn thông qua việc bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển y tế, giáo dục, tạo việc làm, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó tiếp tục bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc theo tinh thần vừa hợp tác, vừa đấu tranh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hợp tác và đấu tranh là 2 mặt trong quan hệ quốc tế thời đại ngày nay để đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cũng như lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia.

“Trong thời đại ngày nay, hội nhập, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng thịnh vượng là nhu cầu tất yếu của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, trong đó có những phạm trù hết sức thiêng liêng là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và bền vững. Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được” - Thủ tướng chia sẻ.

PV / vietnamnet.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét